slide
tovább ...

New slide

Munka és család - összeegyeztethető?
slide
tovább ...

New slide

Elkötelezett, boldog munkavállalókat szeretne?
slide
tovább ...

New slide

mtd PRIZMA -sokszínűségi szervezetfejlesztési modell
slide
tovább ...

New slide

Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatna? Segítünk!
slide
tovább ...

New slide

Vezetők, munkatársak egyedi igényekre épülő képzése
slide
tovább ...

New slide

Egyedülálló képzések az Esély Akadémián!
slide
tovább ...

New slide

Szeretné, ha az eltérő generációba tartozó kollégái támogatnák egymást?
slide
tovább ...

New slide

Érdekli, hogyan teheti hatékonyabbá a nők előmenetelét?
slide
tovább ...

New slide

Vállalati diversity programokat szervezne?
slide
tovább ...

New slide

Diversity+Employer Branding= Diversity Branding
slide
tovább ...

New slide

Generációs sokszínűség és digitalizáció?

Etikai kódex

Az mtd Tanácsadói Közösség Etikai Kódexe, amelyhez a Közösséghez csatlakozó, megbízott trénereink, tanácsadóink tartják maguat.

A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A/I. A jogszabályoknak való megfelelés

A személyes és üzleti ügyek vitele mindig a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjék. Elvárás a jogszabályok betűjének és szellemének tiszteletben tartása, az üzleti tisztesség maradéktalan érvényesülése.

A/II. Felelősség

Minden együttműködésbe bevont tanácsadó és tréner személyesen felelős a feladatára és felelősségi szintjére vonatkozó jogi, szakmai és etikai szabályok betartásáért.

A/III. Esélyegyenlőség és tisztelet

Mindenkinek joga van az egyenlő, udvarias és tiszteletteljes bánásmódhoz. Mások személyes méltóságát és meggyőződését tiszteletben kell tartani.

A/IV. Titoktartás

Az mtd Tanácsadói Közösséggel és megbízóival kapcsolatos minden információt bizalmasan kell kezelni, az csak jogszerűen, a feladatok elvégzéséhez használható fel. A munka során megismert minden adat és információ a társaság tulajdona.

A/V. Tisztességes üzleti magatartás

A/V.1. Jogellenes kifizetések, ajándékok

Beszállítókkal, közvetítőkkel vagy más ügynökökkel folytatott üzleti kapcsolatban nincs helye ajándék vagy szórakoztatás révén történő befolyásolásnak. Ez vonatkozik az ajándék nyújtására és az ajándék elfogadására is.

A/V.2. Tisztességes üzleti kapcsolat a fogyasztókkal, versenytársakkal és más partnerekkel

Üzleti partnereinkkel való kapcsolatainkat a bizalom, a tisztességes eljárás és az üzleti döntések meghozatalában nagyfokú függetlenség jellemzi. Üzleti döntéseinket nem befolyásolhatják magánérdekek és személyes célok.

A/V.3. Érdekkonfliktusok, összeférhetetlenség

Kerülni kell minden olyan helyzetet, amely látszólagos vagy valós érdekellentéthez vezethet a társaság érdekeivel.

A/V.4. Hiteles pénzügyi beszámoló

A társaság működését és üzleti tevékenységét érintő eseményeket haladéktalanul és kimerítően be kell jelenteni annak érdekében, hogy a társaság beszámolója teljes, pontos és valós képet adjon az üzleti tranzakciókról és a társaság helyzetéről.

A/VI. Vagyon, szellemi tulajdon

Mindenki felelősséggel tartozik a Közösség vagyonáért és tulajdonáért, azt a Közösség javára kell használnia, megőriznie és kezelnie.

Mindenki felelősséggel tartozik a Közösség szellemi tulajdonáért és köteles védelmezni a Közösség szabadalmi jogait, védjegyeit, know-how-ját, és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. A Közösség köteles tiszteletben tartani mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

A/VII. Környezetvédelem

A hatályos környezetvédelmi és technológiai előírásokat be kell tartani, és elő kell segíteni az üzleti tevékenységgel együtt járó negatív környezeti hatások csökkentését szolgáló legszigorúbb előírások érvényesülését.

B) KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

B/I. Csapatmunka

A legjobb megoldások a kollégákkal és ügyfelekkel való együttműködés, közös gondolkodás eredményeként születnek. A hatékony csapatmunkát támogató rendszeres stratégiai találkozók  (mtd ötletbörze) jó kapcsolatokat, tiszteletet, figyelmet és pontosságot követel.

B/II. Politikai tevékenység

Tilos mindenféle politikai célú felajánlás vagy költség vállalása a Közösség nevében kivéve, ha a Közösség vezetése erre kifejezetten engedélyt ad.

B/III. Gazdasági bűncselekmények

A Közösségnek minimalizálnia kell a gazdasági bűncselekmények előfordulását, beleértve a pénzmosást, csalást, vesztegetést, adócsalást, korrupciót és hűtlen kezelést. A Közösség zéró toleranciát hirdet minden gazdasági bűncselekménnyel szemben.

B/IV. Verseny

A verseny a piac éltető eleme, és elősegíti, hogy a fogyasztók vásárlásra fordított költségei csökkenjenek. A Közösség köteles tiszteletben tartani a versenyjogi szabályokat és garantálni azok betartását.

B/V. Társadalmi felelősségvállalás

A Közösség a fő tevékenységének végzésével is támogatja a helyi közösségeket, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat és együttműködik a tevékenységében, működésében az érintettekkel.