slide
tovább ...

New slide

Nők előmenetele a munkahelyen? - vegyen részt az mtd Benchmark Kutatásban!
slide
tovább ...

New slide

Sokszínűségi Benchmark Klub - Éves klub tagságot válthat!
slide
tovább ...

New slide

mtd PRIZMA -sokszínűségi szervezetfejlesztési modell
slide
tovább ...

New slide

Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatna? Segítünk!
slide
tovább ...

New slide

Vezetők, munkatársak egyedi igényekre épülő képzése...
slide
tovább ...

New slide

Vállalati rehabilitációs koordinátor - új képzés az Esély Akadémián!
slide
tovább ...

New slide

CSR tanácsadás - a legjobb szakértőkkel KKV-k-nak is!
slide
tovább ...

New slide

Felelős foglalkoztatóként érdekli az EU gyakorlata? Csatlakozzon a Diversity Charterhez!
slide
tovább ...

New slide

Esélyegyenlőségi tervet szeretne?
slide
tovább ...

New slide

Vállalati diversity programokat szervezne?
slide
tovább ...

New slide

Diversity+Employer Branding= Diversity Branding
slide
tovább ...

New slide

A nők és férfiak egyenlősége a munkahelyen? - Vegyen részt az mtd Benchmark Kutatásban!
slide
tovább ...

New slide

Generációs együttműkődésben támogatná munkavállalóit?

Pályázati felhívás

„SOKSZÍNŰ GENERÁCIÓKON ÁT 2015”

A munkahelyek generációs sokszínűsége terén kialakult jó gyakorlatok megosztására

 

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Az mtd Tanácsadói Közösség-et működtető mtd Tanácsadó Kft. egy társadalmi célú üzleti vállalkozás. Tanácsadási, képzési tevékenységünkkel, kétévenkénti kutatásunkkal és az azt követő szakmai konferenciával támogatni kívánjuk a munkaerőpiacon hátránnyal élő, dolgozni kívánó személyekre nyitott, befogadó szervezeti kultúrák kialakulását, elterjedését. Hisszük és tapasztaljuk, hogy az üzleti célokkal harmonizáló, tudatosan felépített, stratégiailag megalapozott esélyegyenlőségi intézkedések nagyban hozzájárulnak a vállalatok pozitív társadalmi megítéléséhez, CSR tevékenységük sikeréhez.

Célunk, hogy a magyarországi intézmények és nagyvállalatok mellett, a kis- és közép-vállalkozások vezetői és HR szakemberei mind nagyobb körben élni tudjanak a munkahelyi diverzitás adta üzleti előnyökkel, ezért is törekszünk a piaci információk, szakmai ismeretek hatékony megosztására.

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA, ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Örvendetesnek tartjuk, hogy napjainkban egyre több vállalat ismeri fel a sokszínű munkaerő alkalmazásában rejlő gazdasági előnyöket, és tesz erőfeszítéseket azért, hogy foglalkoztatási gyakorlatát befogadóvá tegye.

Jelen felhívásunk egyaránt vonatkozik a nagyvállalatokra, valamint a kis- és középvállalkozásokra, intézményekre és arra ösztönzi az ország különböző régióiban működő szervezeteket, hogy osszák meg velünk, és a munkaerőpiac további szereplőivel a munkahelyek generációs sokszínűségét támogató jó gyakorlataikat. A beérkezett pályázatok feldolgozását, elemzését és egy szakmai bizottság általi értékelését követően az mtd Tanácsadói Közösség 2015. május 28-án tartandó IV. Esélykonferenciáján (www.eselykonferencia.hu) díjazza a 3 legmagasabb pontszámot elérő jó gyakorlatot, továbbá színvonalas „Best practice” kiadványában és az egyedülálló rendezvény során részletesen bemutatja az összes jó gyakorlatot.

Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a cégek közötti további párbeszédhez, eszmecseréhez a témában. A pályázati adatlap kitöltése egyben segítheti a programon résztvevő vállalkozásokat az esélyegyenlőségi terveikkel kapcsolatos kérdések végiggondolásában is.

 

A PÁLYÁZAT TARTALMA

a, komponens: ADATLAP – kötelező.

A vállalat generációs sokszínűségének szöveges bemutatása, az itt letölthető pályázati adatlap alapján. Egy pályázó szervezetnek módjában áll több a generációs sokszínűséget támogató jó gyakorlatot, intézkedést bemutatni, ezzel is növelve az esélyeit, hiszen minden gyakorlat egyedi értékelésben részesül. A kitöltött pályázati adatlapot elektronikus formában kérjük benyújtani!

b., komponens: VIDEÓ A MUNKAHELYI SOKSZÍNŰSÉGRŐL – opcionális, de előnyt jelent a bírálat során.

A szövegesen bemutatott intézkedés („a” komponens) a lentebb megadott technikai feltételeknek megfelelő videóval való alátámasztása. A videó lehet „elvont”, bemutathat bármilyen a vállalati környezetbe rögzített sokszínűségi témát, azonban a bemutatott intézkedéshez egyértelműen kapcsolódva plusz pontot jelent a pályázat értékelésénél. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak hazai munkakörnyezetben készült videó anyagot áll módunkban elfogadni!

 

A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatban az alábbi gazdálkodó szervezetek képviselőik, munkavállalóik útján vehetnek részt; mikro-, kis-, és közepes méretű vállalkozások, nagyvállalatok, állami, és/vagy önkormányzati, járási intézmények, nonprofit kft-k, rt-k vehetnek részt mérettől, alkalmazotti létszámtól függetlenül. A pályázat beadója és a fotó készítője lehet két különböző személy, de a pályázatban nevüket, a gazdálkodó szervezeten belüli tisztségüket meg kell adni.

 

A PÁLYÁZAT KRITÉRIUM RENDSZERE

A határidőre beérkezett pályázatokat 3 tagú független, szakmai zsűri bírálja el, az alábbi kritériumok alapján:

Kritériumok

Elérhető pontszám

A pályázat célkitűzésének való megfelelés(Például: szem előtt tartja az egyes generációk speciális igényeit, tudatosan készül a változó igényekre, rugalmas foglalkoztatási formák kerültek az intézkedés által bevezetésre)

20 pont

Az intézkedés átgondoltsága, kidolgozottsága, innovatív jellege

20 pont

Érintetti (stakeholder) megközelítés alkalmazása(A célcsoport belső igényfelmérésen alapuló kiválasztása, célzottsága, a hátrányos helyzetű munkavállalók bevonása a tervezésbe, megvalósításba, civil, vagy egyéb szakmai partneri együttműködés megléte a végrehajtás során)

10 pont

Az intézkedés sikeressége, üzleti előnye(már bevezetett, kipróbált intézkedés, HR/üzleti stratégiai megalapozottság)

10 pont

Illeszkedés a szervezet tágabb esélyegyenlőségi (CSR) tevékenységébe 

10 pont

Az intézkedés szervezeti és társadalmi hatása, hasznossága(A bevont munkavállalói kör nagysága, hosszú távú társadalmi hatás, előítéleteket csökkentő szemléletformálás)

10 pont

A kezdeményezést bemutató videó minősége (a videó és a szöveges pályázat közti összefüggés megléte, a videó megfelel a technikai elvárásoknak, a videó kidolgozottsága, igényessége, további felhasználhatósága,művészi látásmódja)

20 pont

Összesen

100 pont

 

A BEKÜLDENDŐ VIDEÓ TARTALMI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI

A hazai munkahelyi környezetben készült videó film maximum 2 percben, HD minőségben, hiteles módon mutassa be miért és hogyan biztosítja a cég az esélyegyenlőséget, a tudatosan vállalt generációs sokszínűséget. Lehetőleg szerepeljenek a filmben vezetők és munkavállalók egyaránt.

Mikor lesz a későbbiekben is branding célra jól felhasználható egy videó:

–      ha élményközpontú

–      ha bemutatja a vállalati értékeket

–      ha van benne „sztori”

 

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK MÓDJA

A pályázó tudomásul veszi, hogy az elkészített videó beküldésével, vagy nyilvános bemutatásával (a konferencián való vetítésével) okozott esetleges személyiségi, vagy szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A pályázatban résztvevő a pályázati anyag megküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban, rendezvényeken a megküldött videót térítésmentesen felhasználják.

A kitöltött adatlapot elektronikusan az info@mtdtanacsado.hu címre, és a fenti technikai feltételeknek megfelelő videót bármilyen adathordozóra rögzítve postai úton küldhetik el nekünk.

Címünk: mtd Tanácsadó Kft. 1094 Budapest, Angyal u. 13.

Beküldési határidő: 2015. május 10.

További felvilágosítás: Németh Juditnál kérhető

e-mail: nemeth.judit@mtdtanacsado.hu vagy telefonon: (06-30) 201-1199 www.mtdtanacsado.hu, www.eselykonferencia.hu

Palyazati felhivas-generacios sokszinuseg jo gyakorlatok

Pályázati adatlap-Generációs sokszínűségi jó gyakorlatok

Az mtd Tanácsadói Közösség a rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, és az zsűri tagjain kívül harmadik személynek közvetlen formában nem teszi elérhetővé.