slide
tovább ...

New slide

Munka és család - összeegyeztethető?
slide
tovább ...

New slide

Elkötelezett, boldog munkavállalókat szeretne?
slide
tovább ...

New slide

mtd PRIZMA -sokszínűségi szervezetfejlesztési modell
slide
tovább ...

New slide

Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatna? Segítünk!
slide
tovább ...

New slide

Vezetők, munkatársak egyedi igényekre épülő képzése
slide
tovább ...

New slide

Egyedülálló képzések az Esély Akadémián!
slide
tovább ...

New slide

Szeretné, ha az eltérő generációba tartozó kollégái támogatnák egymást?
slide
tovább ...

New slide

Érdekli, hogyan teheti hatékonyabbá a nők előmenetelét?
slide
tovább ...

New slide

Vállalati diversity programokat szervezne?
slide
tovább ...

New slide

Diversity+Employer Branding= Diversity Branding
slide
tovább ...

New slide

Generációs sokszínűség és digitalizáció?

Stratégia

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdése alapján az  50 főnél több munkavállalót foglalkoztató állami, illetve önkormányzati  intézményeknek, valamint az állami, illetve önkormányzati többségi tulajdonban  álló gazdasági társaságoknak munkahelyi esélyegyenlőségi tervet kell elfogadnia. A hazai és uniós forrásokra pályázó szervezeteknek a pályázati támogatás elnyeréséhez előírás, hogy munkahelyi esélytervet  fogadjanak el, illetve dolgozóik esélyegyenlőséggel, vagy egy-egy  esélyegyenlőségi célcsoporttal kapcsolatos képzésen vegyenek részt. Az mtd Tanácsadói Közösség olyan esélyegyenlőségi terveket készít, és ehhez kapcsolódóan olyan képzéseket  tart, amelyek kitérnek a legfontosabb védett tulajdonságú csoportok:

 • a nők,
 • idős és  idősödő emberek (munkavállalók),
 • roma  származásúak,
 • fogyatékos  és egészségkárosodott emberek (munkavállalók),
 • családosok,  kisgyermeket nevelők

és más, a megrendelő igénye  szerinti csoportok társadalmi helyzetére, és munkahelyi esélyegyenlőségük  megteremtésének eszközeire. Esélyegyenlőségi terveink  eredményeképp szervezete nemcsak megfelel a pályázati és jogszabályi  feltételeknek, de költséghatékonyan végrehajtható, HR eszköztárat kap dolgozói  elégedettségének, elkötelezettségnek növeléséhez.

Mire terjed ki az Esélyegyenlőségi terv?

Szisztematikusan átvilágítjuk a munkáltató szervezetet, érintve a főbb hátrányos helyzetű csoportokat, az alábbi területeket érintve:

 • szabályzatok, eljárások
 • képzés, fejlesztés
 • teljesítmény-értékelés, bérezés, karriertervezés
 • előléptetés, létszámbővítés, elbocsátás, nyugdíjazás
 • atipikus foglalkoztatási gyakorlat
 • munkakörnyezet, egészségmegőrzés, időgazdálkodás
 • vállalati részvétel a gyermekvállalás támogatásában
 • munka-magánélet egyensúly biztosítása
 • egyenlő bánásmód elvének biztosítása

Az Esélyegyenlőségi terv elkészítésének eredményei:

 •  A szolgáltatás a tudatos társadalmi szerepvállalás (Corporate Social Responsibility) erősítését és a munkahelyi sokszínűség növelését biztosítja a szervezetnél, amely ma már nagymértékben befolyásolja a cég megítélését a hazai és a külföldi piacon egyaránt.
 • Az esélyegyenlőségi terv külső, széles körében végzett kommunikációja növeli a cég üzleti sikereit, mert javítja a cégről alkotott képet a stakeholderek (tulajdonosok, fogyasztók, versenytársak, szállítók, kormányzat, bank, helyi közösségek) körében.
 • Az intézkedések bevezetése lehetővé teszi nagyobb potenciális munkavállalói csoport elérését a toborzás során, sokszínű munkavállalói kör kialakítását, a hátrányos helyzetű munkavállalók megkülönbözetésének csökkentését, a lojális, céghez hűséges munkavállalói csoport kialakítását, ezáltal a fluktuáció minimalizálását.
 • Kialakul egy olyan eljárásrend, amely hosszútávon biztosítja az esélyegyenlőségi szempontok és az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését.

További információ: info@mtdtanacsado.hu