slide
tovább ...

New slide

Munka és család - összeegyeztethető?
slide
tovább ...

New slide

Elkötelezett, boldog munkavállalókat szeretne?
slide
tovább ...

New slide

mtd PRIZMA -sokszínűségi szervezetfejlesztési modell
slide
tovább ...

New slide

Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatna? Segítünk!
slide
tovább ...

New slide

Vezetők, munkatársak egyedi igényekre épülő képzése
slide
tovább ...

New slide

Egyedülálló képzések az Esély Akadémián!
slide
tovább ...

New slide

Szeretné, ha az eltérő generációba tartozó kollégái támogatnák egymást?
slide
tovább ...

New slide

Érdekli, hogyan teheti hatékonyabbá a nők előmenetelét?
slide
tovább ...

New slide

Vállalati diversity programokat szervezne?
slide
tovább ...

New slide

Diversity+Employer Branding= Diversity Branding
slide
tovább ...

New slide

Generációs sokszínűség és digitalizáció?

Fejlesztés

Diszkriminációmentes szervezet

A felelős HR alapvető feladata

Hazánk az uniós elvárásoknak megfelelően 2004. januárja óta rendelkezik egységes antidiszkriminációs jogszabállyal. Az Egyenlő bánásmód követelményéről és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) amellett, hogy pontosan meghatározza, mely magatartásokat tekint hátrányos megkülönböztetésnek, rendelkezik arról is, hogy a diszkrimináció áldozatai milyen jogorvoslatokat vehetnek igénybe, illetve, milyen szankciókkal sújthatók azok, akik az egyenlő bánásmód követelményét megsértik.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) hatmillió, a munkaügyi felügyelőség nyolcmillió forintig terjedő bírsággal sújthatja a diszkriminálót.

A jogszabály kiemelten foglalkozik a foglalkoztatás területével, és a gyakorlat is azt mutatja, hogy az EBH által elmarasztaltak körében legtöbben a foglalkoztatók közül kerülnek ki, akiket főként életkor, nem, fogyatékosság, származás alapján történő diszkrimináció miatt bírságoltak meg.

Amellett, hogy anyagi hátrányokkal jár a diszkriminatív gyakorlat folytatása, egy elmarasztalás ténye, híre sokat ront az érintett cég társadalmi megítélésén is.

A diszkriminatív gyakorlat hátterében egyrészt a mélyen belénk kódolt előítéletes mechanizmusok, sok esetben pedig az információ-hiányból eredő kevéssé tudatos foglalkoztatási gyakorlat állnak.

A diszkrimináció ugyanakkor megelőzhető!

Az mtd Tanácsadói Közösség és a Másság Alapítvány Oktatási és Módszertani Központja a diszkrimináció megelőzése érdekében a következő csomagot kínálja Önnek:

 1. Antidiszkriminációs átvilágítás

Milyen szempontokat vizsgálunk?

 • az cég álláshirdetési, és a kiválasztási gyakorlata megfelel-e az egyenlő bánásmód követelményének
  • rendelkezik-e a szervezet belső antidiszkriminációs eljárásrenddel, van-e a területnek személyi felelőse
 • A helyzetelemzést követően konzultáció és ajánlattétel a szükséges intézkedésekre
 • Antidiszkriminációs tanúsítvány kiadása

Az antidiszkriminációs tanúsítvány annak a szervezetnek adható ki, aki az átvilágítást követően javasolt intézkedéseket (antidiszkriminációs képzés, belső eljárásrendek kialakítása, HR folyamatok egyenlő bánásmód törvény előírásaival való harmonizációja)  maradéktalanul végrehajtja.

A dokumentum tanúsítja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezet megfelel az antidiszkriminációs jogszabályi elvárásoknak, fair álláshirdetési és kiválasztási gyakorlattal rendelkezik,  a diszkrimináció megelőzésére és kezelésére belső eljárásrendet dolgozott ki, vezetői és humánpolitikai munkatársai a megfelelő antidiszkriminációs elvekkel és előírásokkal tisztában vannak, azok folyamatos figyelembe vétele mellett végzik munkájukat. A tanúsítvány két évre szól, azt követően monitoring eljárás útján  újítható meg.

A tanúsítvány segíti a vállalkozásokat az image építésben is hiszen, a Diszkrimináció-mentes szervezet tanúsítása, az oklevél mellett, engedélyezi a címhez kapcsolódó logó használatát, álláshirdetésekben, a céget bemutató egyéb dokumentumokban.

Bővebb információért forduljon hozzánk bizalommal: info@mtdtanacsado.hu  

Generációs menedzsment

Multigenerációs menedzsment tanácsadás

Az egyes generációk sajátosságai és a generációk közti együttműködés javítása nagy feladatot, kihívást jelent a vállalkozások vezetői, szakértői számára.

De miről is van szó? A munkaadók elsősorban a jól alakítható, minden újra nyitott fiatal pályakezdőket keresik, akik elsősorban vonzó „munkaadói brandek”-nél szeretnének elhelyezkedni és jellemzően nem terveznek 1-2 évnél hosszabb időre. Vidékről Budapestre, Budapestről külföldre költöznek, és a családalapítást megelőző éveket többnyire nem is tervezik itthon tölteni. Állítólag mindez a magasabb fizetés reményében alakul így. Mit tehet ezt a tendenciát látva a munkaadó? Innovatív HR megoldásokat alkalmaz a fiatalok ösztönzésére? Vagy az idősebb korosztályra tudatosan fókuszálva fejleszti HR folyamatait?   Esetleg a generációk közti együttműködést támogató multigenerációs menedzsment intézkedéseket vezet be? Nézzük meg a lehetőségeket közelebbről!

A multigenerációs változásmenedzsment folyamata:

A mutigenerációs változásmenedzsment folyamat az alábbi HR területeket érinti:

 1. Generációs együttműködés ösztönzése

A jelenkori munkaerőpiac egyik legjelentősebb kihívása a munkaerő vonzása, megtartása. A siker egyik záloga a munkahelyeken már egyre inkább jelen levő generációk együttműködésének, kommunikációjának, a bizalom épülésének elősegítése. Alapvető célunk, közreműködni olyan szervezeti kultúra kialakításában, amely a generációs sokszínűséget támogató HR folyamatokat helyezi fókuszba

 1. Szervezeti kultúra kialakítás, váltás

Az életkori sokszínűséggel kapcsolatos olyan HR politika meg- és kihirdetése, amelyben cél a minden korosztály irányában nyitott a szervezeti kultúra, az idősebbek/fiatalok értékeire egyaránt fókuszált figyelemmel. A menedzsment eszköztár és a kommunikáció az egyes generációk speciális adottságai és igényei szerint való fejlesztése.

 1. Toborzás, kiválasztás, munkaerő-tervezés, elbocsátás

A toborzási, kiválasztási és munkaerő-tervezési módszerek, az elbocsátási folyamat átvilágítása és fejlesztése az életkori diszkrimináció elkerülése, valamint a generációs sokszínűség erősítése érdekében. Új utak, lehetőségek és módszerek kidolgozása.

 1. Képzés, készségfejlesztés, tevékeny idősödés és tudásátadás

A képzési folyamatok átvizsgálása, különös tekintettel arra, hogy az idősebbek egyenlő eséllyel vesznek-e részt a képzésekben. Milyen módon ösztönzi a cég az idősekből és fiatalokból álló vegyes munkacsoportok kölcsönös tudásmegosztását? Van-e lehetőség nyugdíjba vonulás előtti tudás átadásra a fiatalok számára, a szervezeti tudás elvesztésének minimalizálása érdekében? A vállalat képviselőivel együtt gondolkodva rugalmas tanulási utakat/lehetőségeket alakítunk ki a szervezeten belül, az életkori tudatosság növelését célzó képzéssel, szemléletformálással egybekötve.

Bővebb információért és forduljon hozzánk bizalommal: info@mtdtanacsado.hu

Fókuszban a nők

Szükséges-e, hogy a nők helyzete és előmenetele „téma” legyen manapság egy szervezetnél? Mit nyerhet vele egy cég, ha aktívan foglalkozik ezzel a területtel? Mi az, ami számít: hogy nő az illető, vagy hogy mit tud? Mit tehet a cég a tehetséges női munkavállalók megtartásáért? Hogyan álljon neki a szervezet, ha több nőt szeretne látni soraiban, netán a vezetőségében, de ezt teljesítmény alapon, pozitív diszkrimináció nélkül kívánja elérni? Van-e értelme a „női kvótáknak”, számszerű célkitűzéseknek?

Ezek, és hasonló kérdések (kimondva vagy kimondatlanul…) joggal foglalkoztathatnak vezetőket, HR szakembereket. Tanácsadóink segítenek válaszokat találni és egy olyan befogadó szervezeti kultúrát építeni, amelyben férfiak és nők egyenlő(bb) esélyekkel indulnak bármely pozícióért, és a cég kiaknázhatja a sokszínűség – ez esetben a nők fókuszba helyezésének – előnyeit, úgymint:

 • Vonzóvá válni a munkaerőpiacon a nők, azaz a potenciális álláskeresők fele számára.
 • A női munkavállalók speciális igényeinek mélyebb megismerése, ezáltal elégedettségük növelésének lehetősége.
 • Tehetséges munkavállalók motiválása, megtartása.
 • A többféle nézőpont és tapasztalat kihasználása a szervezet javára, minden szinten.
 • A teljesítmény alapú és befogadó szervezeti kultúra megerősödése.
 • A nők, mint piaci célcsoport hatékonyabb elérése.

A nők munkahelyi esélyegyenlőségének fejlesztése érdekében a következő szervezetfejlesztési szolgáltatásokat kínáljuk:

 • Helyzetfeltárás: a vezetők és munkavállalók visszajelzései, valamint a nők szervezetbeli helyzetét mutató számok tükrében.
 • Benchmarking: megmutatjuk, hol áll az Ön szervezete másokhoz képest, mint családbarát munkahely, és a nők foglalkoztatása terén.
 • Cég specifikus tanulmány készítése a várható üzleti előnyökről, amely a vezetői elköteleződés növelésére is alkalmas.
 • Stratégiai tervezés: fejlesztendő területek közös meghatározása, célok kitűzése, vezetők és más stakeholder-ek támogatásának biztosítása.
 • Best practice tanácsadás: vállalati jó gyakorlatok bemutatása, a szervezetnek legmegfelelőbb kezdeményezések és programok kiválasztása és kidolgozása, valamint a megvalósítás támogatása.
 • Szemléletformáló képzések és coaching vezetőknek, valamint párbeszédre alkalmat adó vállalati események kidolgozása.
 • Munkavállalói önkéntes csoportok (női network) indításának és működésének támogatása.
 • „Lead Yourself” – egy összetett, szervezeti és egyéni igényekre szabható fejlesztő program potenciális női vezetőknek.
 • Kapcsolódó területek, úgymint munka-magánélet egyensúlyának fejlesztése – erről bővebb információt itt>>

További információért forduljon kollégáinkhoz: info@mtdtanacsado.hu

Munka-magánélet egyensúly

Mindenkinek van magánélete. A munka-magánélet egyensúlya, harmóniája nélkül elképzelhetetlen a teljes, aktív, egészséges élet, a diszharmónia stresszes mentális állapothoz, burn-out szindrómához vezet a kiegyensúlyozott, egyenletes teljesítmény helyett. Mind a munkaadónak, mind a munkavállalónak törekedni kell a tudatosságra, a nyílt kommunikációra és a az egyéni, családi és szervezeti szerepek összehangolására.   Az elmúlt évek során hazánkban is egyre gyakrabban kerül előtérbe a munka és a magánélet közötti egészséges egyensúly kérdése, hiszen az egyre nagyobb munkahelyi leterheltség életünk minden területére kihat. A meghosszabbodott munkaórák egy idő után megbosszulhatják magukat és kisebb-nagyobb egészségügyi problémát okozhatnak.

Hogyan segíthet a munkahely az egészségesebb munka-élet egyensúly kialakításában?

 • Foglalkozzon a kérdéssel, kommunikáljon a munkatársak felé az egészséges egyensúly fontosságáról.
 • Teremtsen lehetőséget arra, hogy a munkatársak nyíltan beszélhessenek a munkaidőről és túlterheltségükről.
 • Biztosítson képzést a vezetők számára, hogy azok jobban felismerhessék a stressz és a megborult munka-élet egyensúly jeleit, és annak egyénekre gyakorolt hatását.
 • Igyekezzen olyan feltételeket és kultúrát kialakítani, ahol nem a munkaidő hossza az érték, hanem az elvégzett munka.
 • Vizsgálja a munkakörnyezetet abból a szempontból, hogy a szabályozások és a kultúra mely elemei hátrányosak a munka-élet egyensúly szempontjából.
 • Rendszeresen kövesse/mérje és értékelje a betegszabadság, a hiányzás és a munkatársi elégedettség mutatóit.
 • Biztosítson munkaidőn belüli életmód/pszichológiai tanácsadást munkatársai részére.
 • Vezessen be a mentális egészséget támogató tevékenységeket, mint például relaxációs csoport, vagy ebédidőben biztosított sportolási lehetőség.

A munka-magánélet harmóniájának elősegítése érdekében az alábbi szolgáltatásainkat kínáljuk:

 • Munka-magánélet helyzetfeltárás, stratégiai tervezés
 • Vállalati képzések munka-magánélet egyensúly témában
 • Szemléltető vállalati jó gyakorlatok bemutatása
 • Vezetői elköteleződés katalizálása
 • Munkakörök átvilágítása, újragondolása
 • Atipikus foglalkoztatási tanácsadás
 • Toborzás-kiválasztás támogatása
 • Kismama/kispapa mentoring
 • Coaching, karrier konzultáció
 • Kommunikáció támogatása

Bővebb infrmációért fordukjon kollégánkhoz: info@mtdtanacsado.hu

Rehabilitációs szervezetfejlesztés

Az mtd Tanácsadói Közösség rehabilitációs fejlesztő csapata és együttműködő partnerei segítségével állította össze azt a komplex, a kérdéskört teljes egészében felölelő rehabilitációs programját, amely minden esetben konkrét, az adott cégre szabott részegységekből áll, amelyek igénybevétele opcionális, illetve probléma- és célstruktúra függően összeválogatható.

VÁRHATÓ ELŐNYÖK

 • Stabil, lojális munkaerő integrálása az alkalmazottak közé (megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő alkalmazottak).
 • A rehabilitációs hozzájárulás minden egyes megváltozott munkaképességű alkalmazottal csökken (éves szinten fejenként közel 1 millió forinttal).
 • A program tartalmaz rehabilitációs és esélyegyenlőségi tervet, esélyegyenlőségi képzéseket így előnyre tehet szert az Európai Uniós pályázatoknál, s biztosítja a program hosszú távú fenntarthatóságát.
 • Megismeri jelenlegi alkalmazottainak attitűdjét, választ kap az egyes csoportokban meglévő konfliktusok okaira, így könnyen lehet azokat orvosolni.
 • A vállalat szervezeti kultúrája egyre befogadóbb lesz, ami emeli a társadalmi felelősségvállalalásuk szintjét.

A PROGRAM CÉLJA

Ahhoz, hogy az újonnan érkezett munkatárs megfelelő hatékonysággal végezhesse a munkáját, jól érezze magát a szervezetben, s tartós, huzamos ideig alkalmazásban álljon, befogadó, támogató munkahelyi közegre van szüksége. A program célja, hogy az adott cégnél kialakítsuk a legegyüttműködőbb munkavégzéshez szükséges szemléletmódot és ismeretbeli tudást, továbbá hogy elősegítsük a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékossággal élő alkalmazottak beilleszkedését.

A PROGRAM ELEMEI

 • A HR osztály szakmai felkészítése
 • Vezetői workshopok, képzések
 • Szervezeti átvilágítás és munkakörelemzés
 • Esélyegyenlőségi és kommunikációs terv elkészítése
 • A meglévő munkaerő állomány rehabilitációs célú átvilágítása
 • Rehabilitációs stratégia kialakítása, fenntarthatóság biztosításának megtervezése
 • Akadálymentes munkakörnyezet kialakítása
 • Képzések, szemléletformáló programok szervezése
 • Megváltozott munkaképességű emberek toborzása és kiválasztása
 • Integráció, mentoring
 • Kommunikáció

Bővebb információért forduljon hozzánk: info@mtdtanacsado.hu